Argentina er en forbundsrepublik i den sydlige del af Sydamerika. Landet har kystlinie til Atlanterhavet og grænser op til Chile, Bolivia, Paraguay, Brasilien og Uruguay. Argentina består af Andesbjergene, skove og dale i V, højslette i NV, regnskovsområde med store vandfald i NØ, frugtbare sletter og dale centralt i landet samt flade plateauer i S.

Klimaet varierer meget. Der er subtropisk i NØ og V, ørkenagtigt i NV, tempereret fastlandsklima centralt i landet og polarklima længst mod S.

De vigtigste naturresurser er olie, jern og andre mineraler. Industrien, landbruget og eksport af olie er bærende for økonomien.

På trods af økonomiske kriser, er Argentina et af de mest udviklede lande i Sydamerika.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: