Sydamerika

Sydamerika

Sydamerikas landskab domineres af Andesbjergene langs hele vestkysten og Amazonas store lavland. Østkysten og det brasilianske højland er tættest befolket, og her ligger de største byer. Den katolske kirke og sproget afspejler kolonitiden.
I de fleste lande tales spansk, men i Brasilien er hovedsproget portugisisk. De oprindelige indianske sprog og kulturer er dog stadig tydelige og vigtige i alle landene. Brasilien er verdensdelens økonomisk vigtigste land.