Oceanien

Oceanien

Denne verdensdel domineres af kontinentet Australien, New Zealand og Papua Ny Guinea. De øvrige 12 små ø-stater er spredt ud over Stillehavet. De trues nu af stigningen i havniveauet. Kontrasterne er store i
Australien: det smalle tætbefolkede og frodige bælte mod øst i forhold til resten af kontinentet, som er tørt og næsten ubeboet. New Zealand ligner på mange måder det nordlige Europa.