USA er en forbundsstat i Nordamerika med 48 sammenhængende stater samt Alaska V for Canada og Hawaii i Stillehavet. Grænser til Canada og Mexico. Landskabet består af Appalacherne i Ø og Rocky Mountains i V samt de store sletter midt i landet. Floderne Mississippi og Missouri løber fra N til S i centrale USA. Mod N en række store søer.

USA har især tempereret klima med store forskelle i temperatur og nedbør fra Ø til V. I SØ og V og SV er der subtropisk klima. Sydligst i Florida er der tropisk klima.

Vigtigste resurser er olie, naturgas, kul og en lang række malme (jern, kobber, zink, molybdæn, uran, sølv). Landbruget er højtudviklet. Skovbruget i NV producerer tømmer og papir.

USA er verdens rigeste og militært stærkeste nation. USA er medlem af NATO.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: