Nordamerika

Nordamerika

Nordamerika omfatter tre meget store stater: Canada, USA og verdens største ø: Grønland. Der er store forskelle i klima, landskaber og befolkningstæthed. Klimaet varierer fra polarklima i Grønland og i det nordlige Canada til tropisk i det sydligste Florida.
Landskabet er præget af Rocky Mountains bjergkæden, som strækker sig fra nord til syd gennem hele kontinentet. Grønland har rigsfællesskab med Danmark. USA er den dominerende stat i verdensdelen