Den Dominikanske Republik ligger i Caribien og omfatter de østlige 2/3 af øen Hispaniola. Landskabet består af bjerge, frugtbare sletter og dale, skov i N og Ø, græssletter i SØ, en stor kystslette i Ø og saltsøen Enriquillo i V, nær grænsen mod Haiti.

Klimaet er varmt og tropisk med meget store mængder af regn. Orkaner forekommer hyppigt.

Service og landbrug er bærende for republikkens økonomi. Der dyrkes og eksporteres især sukker, kaffe, kakao og tobak. Landet udvinder desuden nikkel, bauxit og salt. Turismen er voksende.

Landet har tidligere været meget fattigt, men økonomien er i dag voksende. Der er dog fortsat stor forskel på rig og fattig.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: