Bermuda er en øgruppe i Atlanterhavet øst for USA. Bermuda består af 150 koraløer, kun 20 af øerne er beboet. Øernes koralrev hviler på en vulkan, og jorden er kalkrig og porøs. Landskabet er frodigt, der er dog ingen egentlige vandløb på øerne.

Klimaet er subtropisk, fugtigt, mildt og behageligt. Kraftige vinde er hyppige om vinteren.

Turisme og offshore-forretning er bærende for økonomien. Bermuda er et af verdens rigeste samfund.

Bermuda er en britisk koloni med lokalt selvstyre.

  • Hydrotermfigur
  • Erhvervsfordeling
  • Befolkningspyramide
  • Fuld skærm
  • Sammenlign lande
  • Primære erhverv
    Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
    Sekundære erhverv
    Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
    Tertiære erhverv
    Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
  • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: