Tyskland er en forbundsrepublik i NV-Europa. Landet har kystlinjer til Nordsøen og Østersøen samt landegrænser til Holland, Luxembourg, Belgien, Frankrig, Schweiz, Østrig, Tjekkiet, Polen og Danmark. Der er morænelandskab og lavland i N med klitter, marskområder, dale, sandsletter og hede. Længst mod S er der bjerge og højsletter. Landet gennemstrømmes af flere store floder.

Klimaet er tempereret og varierer fra kystklima i V og N til fastlandsklima i S og Ø.

De vigtigste naturresurser er stenkul, brunkul, landbrugsjord, salte, jernmalm, olie og naturgas. Tyskland er et af verdens førende industrilande. Service og turisme er store og vigtige erhverv.

Fra 1949 til 1990 var Tyskland delt i to stater: Østtyskland (DDR) og Vesttyskland (BRD). Tyskland er medlem af EU og NATO.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: