Tyrkiet er en republik delt mellem Europa og Asien. Størstedelen af landet ligger i SV-Asien Landskabet består af en central højslette omgivet af store bjergkæder i N og S. I NV er der lavland og bjerge. Thrakien er adskilt fra resten af Tyrkiet af Bosporusstrædet.
Der er subtropisk middelhavsklima ved kysten i V. I resten af landet er der tempereret fastlandsklima. Jordskælv forekommer ofte.
De vigtigste naturresurser er krom, olie, kobber, kul, jernmalm, mangan, svovl, bauxit, vandkraft og landbrugsjord. Der dyrkes især bomuld, tobak, frugt, nødder, korn, te, sukkerroer og grøntsager. Turismen er af stor økonomisk betydning.
Tyrkiet er medlem af NATO og begyndte forhandlinger om medlemskab af EU i 2005.
 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: