Norge er et kongerige i NV-Europa. Landet omfatter den vestlige og nordlige del af den skandinaviske halvø samt øerne Svalbard og Jan Mayen. Norge har kyststrækninger til Nordsøen, Norskehavet og Atlanterhavet. Landskabet er overvejende bjergrigt. Kystlinjen er kraftigt indskåret med skærgårde, dybe fjorde, stejle fjeldtinder og talrige øer.

Klimaet er tempereret kystklima, hvilket skyldes Golfstrømmens lune vand, som strømmer op langs vestkysten. Der er dog køligere i højfjeldet og i N.

Olie og naturgas er landets vigtigste naturresurser. Andre betydelige naturrigdomme er vandkraft, kalksten, granit, grus, tømmer og fisk.

Norge er et rigt land med et veludviklet velfærdssystem og en høj levestandard. Norge er medlem af NATO, men ikke af EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: