Nederland (Holland) er et kongerige i NV-Europa. Landet har kyst ud mod Nordsøen og landegrænser til Belgien og Tyskland. Landskabet er meget fladt. Der er dog lave bjerge i et lille område mod SØ. Nederland gennemskæres af talrige kanaler og floder. Omkring 1/4 af landet ligger under havets overflade og er beskyttet af diger. Nederland omfatter også Aruba og De Hollandske Antiller i Caribiske Hav.

Der er tempereret kystklima med kølige somre og milde vintre.

Landets vigtigste naturresurser er olie, naturgas, vindkraft og landbrugsjord. De inddæmmede tidligere havområder er meget frugtbare. Der dyrkes bl.a. grøntsager, frugt og blomsterløg. Kvægavl, mejeri og gartneri er af stor betydning.

Nederland er medlem af NATO og EU. Landet har en høj levestandard og et udbygget socialt system.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: