Makedonien er en republik på Balkan i SØ-Europa. Landet er en indlandsstat uden adgang til havet. Makedonien gennemstrømmes af floden Vardar, og landskabet består især af lavland, dale, bjerge, højsletter, skove og store søer.

Makedonien har fastlandsklima med varme, tørre somre og kolde, snerige vintre. Jordskælv forekommer ofte.

Landbrug er Makedoniens vigtigste erhverv. Der dyrkes især hvede, sukkerroer, majs, bomuld og tobak. Der er også et stort kvæg- og fårehold. Turismen er stigende.

Fra 1945-1992 var Makedonien en delrepublik i Jugoslavien. Der er fortsat konflikter mellem de to største befolkningsgrupper, slaviske makedonere og albanere. Makedonien er kandidat til at blive optaget i EU.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: