Litauen er en republik i NØ-Europa. Landet ligger ved den sydlige del af Østersøen og har grænser til Rusland, Polen, Hviderusland og Letland. Litauen er det sydligste af de tre baltiske lande. Landskabet udgøres af lavland med morænebakker, sletter, floddale, moser og søer. Langs kysten er der sandklitter og brede strande. Over 1/4 af landets areal er dækket af skov.

Klimaet er en blanding af tempereret kyst- og fastlandsklima. Vintrene er kolde og snerige, og somrene er varme.

De vigtigste naturresurser er olie, vandkraft og landbrugsjord. Olie er den vigtigste eksportvare, og indtil 2009 havde Litauen et stort atomkraftværk.

Litauen var sovjetisk unionsrepublik fra 1940 til 1991. I dag er landet medlem af NATO og EU, og økonomien er blevet liberaliseret.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: