Danmark er et kongerige i Nordeuropa N for Tyskland. Danmark omfatter halvøen Jylland samt over 400 andre øer, bl.a. Sjælland, Fyn og Bornholm. Grønland og Færøerne indgår i rig sfællesskab med Danmark. Det danske landskab er fladt eller let bakket. Overfladen består især af moræneaflejringer. Kun på Bornholm ser man grundfjeldet.

Klimaet er tempereret med milde vintre og kølige somre.

De vigtigste naturresurser er god landbrugsjord, olie, naturgas, salt og kalksten. Landbrug, fiskeri og og højteknologisk industriproduktion og forskning er væsentlige for økonomien.

Danmark har et veludviklet demokrati, et af verdens mest udbyggede velfærdssystemer og en høj levestandard. Landet er medlem af EU og NATO, men står uden for euroen.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: