Andorra er en lille, selvstændig republik i bjergkæden Pyrenæerne mellem Frankrig og Spanien. Landet ligger i 900-2.900 meters højde og består af dale, sletter, floder og kløfter, omgivet af høje bjerge. Mindre end 5 % af landet er opdyrket.

Klimaet varierer alt efter højden over havet fra tempereret til alpint klima med snerige, kolde vintre og forholdsvis varme somre.

Andorra har meget få naturresurser, men hele landet får energi fra et enkelt stort vandkraftværk.

Andorra er toldfrit område, som især får indtægter fra de mange, der besøger landet, især skiturister og endagsturister på luksusindkøb. Andorras mange banker med kunder fra hele Verden er en vigitg indtægtskilde for landet.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: