Maldiverne er en republik og øgruppe i Indiske Ocean, SV for Indien og Sri Lanka. Øgruppen består af omkring 1200 lave koraløer inddelt i 26 atoller. Kun 200 af øerne er beboede. Øgruppen ligger på en undersøisk højderyg. Landskabet er fladt med brede sandstrande. Øerne ligger under 2 m over havniveau. Maldiverne har spillet en aktiv rolle i den internationale klimadebat.

Der er tropisk monsunklima. Vejret er hedt og fugtigt. Regntid maj-oktober.

Turisme og fiskeri er bærende for økonomien. Der eksporteres også tekstiler.

Maldiverne er et fattigt land. Islamisk sharia-lovgivning er gældende.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: