Malaysia er en forbundsstat i SØ-Asien. Landet er delt i Ø og V af Sydkinesiske Hav. Malaysia omfatter den sydlige del af Malaccahalvøen (V-Malaysia) og den nordlige del af Borneo (Ø-Malaysia). I indlandet består landskabet af højland, bakker og bjerge. Ved kysterne er der frugtbart lavland og mangrovesumpe. En stor del af landets areal er dækket af regnskov.

Klimaet er tropisk og fugtigt. Der er køligere i højlandet.

Landets vigtigste naturresurser er tin, olie, tømmer, jern, kobber, bauxit og landbrugsjord. Der produceres især naturgummi og palmeolie samt peber, kakao og kokosnødder til eksport.

Malaysia har lidt højere levestandard en mange andre stater i Asien.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: