Laos er en republik i SØ-Asien. Landet er en indlandsstat med grænser til Vietnam, Cambodja, Thailand, Burma (Myanmar) og Kina. Landskabet er bjergrigt, og en stor del af landets areal er dækket af skov. I Ø består landskabet af bjergkæder, i V af flodsletten langs Mekong, lavland og flodsletter og i N af højland og plateauer.

Der er tropisk monsunklima med regntid i perioden maj-oktober.

De vigtigste naturresurser er vandkraft (elektricitet), tømmer, tin og landbrugsjord. Landbruget er hovederhvervet og der dyrkes især ris, majs, søde kartofler, hvede, bomuld, jordnødder, soyabønner, ananas, kaffe, te og tobak samt opium.

Laos er et de fattigste lande i verden og afhængigt af økonomisk bistand. Laos var hærget af borgerkrig fra 1953-1973.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: