Kirgisistan er en republik i den østlige del af Centralasien. Grænser til Kina, Kasakhstan, Tadsjikistan og Usbekistan. Landskabet domineres af flere bjergkæder, bl.a. Tian Shan-bjergene, samt af udstrakte sletter.

Der er udpræget fastlandsklima med strenge, kolde vintre i størstedelen af landet. I N er der mere tempereret, og i SV er klimaet subtropisk.

Landbruget er Kirgisistans vigtigste erhverv. Der dyrkes bl.a. hvede, byg, kartofler, sukkerrør, tobak, bomuld og lucerne. Kunstvanding er nødvendigt mange steder. De vigtigste naturresurser er landbrugsjord, vandkraft, guld, kul, olie, naturgas, jern, kviksølv, antimon og zink.

Kirgisistan var sovjetisk unionsrepublik 1936-1991. Siden selvstændigheden har landet været plaget af politisk uro.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: