Republikken Kina er verdens folkerigeste land og udgør det meste af Ø-Asien. Landet har kystlinjer til Gule Hav, Østkinesiske Hav og Sydkinesiske Hav. Landskabet er meget bjergrigt og består af bjergkæder, plateauer, stepper og ørken i V og N. I Ø og S er landskabet mest sletter, stepper, bjerge og lavlandsområder med floder.

Klimaet varierer fra tropisk i S til tempereret fastlandsklima i N.

Kina er meget rigt på naturresurser, bl.a. kul, olie, vandkraft, jern og andre mineraler. Landbruget beskæftiger omkring halvdelen af den erhvervsaktive befolkning. De vigtigste afgrøder er korn, ris, hirse, jordnødder, bomuld, silke og tobak. Hertil kommer et stort husdyrhold.

Kinas økonomiske vækst er blandt de højeste i verden.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: