Kasakhstan er en republik i Centralasien Ø for Kaspiske Hav. Landskabet består overvejende af tørre busk- og græsstepper, de to store søer Aral og Balkhasj samt ørken i S og høje bjergkæder i Ø og SØ.

Der er udpræget tempereret fastlandsklima med store temperatursvingninger. Nedbøren er størst i bjergområderne.

Landet er meget rigt på naturresurser, bl.a. olie, naturgas, kul, vandkraft, jern, kobber og andre metaller samt god jord og græsland til det store husdyrhold. Landbruget er kunstvandet. Kasakhstan har et mindre atomkraftværk.

Kasakhstan var en sovjetisk unionsrepublik i perioden 1936 til 1991, hvor landet blev selvstændigt. Faldende levestandard og korruption har siden selvstændigheden medført social uro. I 2014 indgik Kasakhstan og Hviderusland en aftale med Rusland om oprettelse af en ny eurasisk union.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: