Japan er et kejserrige i Ø-Asien og omfatter fire store øer, Hokkaido, Honshu, Shikoku og Kyushu samt ca. 3.500 mindre øer i Stillehavet. Øerne er bjergrige, og landskabet består overvejende af N-S-gående bjergekæder med stejle, forrevne sider og vulkaner.

I N er der tempereret klima med varme somre og milde vintre, mod NV dog kolde, snerige vintre. I S er klimaet subtropisk med sommermonsun. Med mellemrun forekommer ødelæggende jordskælv, tyfoner og tsunamier.

Japan har, ud over fisk og tømmer meget få naturresurser. Landet er derfor en stor importør af energi og råstoffer - især kul, jern, naturgas og olie.

Siden et stort jordskælv i 2011 har de fleste af landets atomkraftværker været lukkede ned.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: