Myanmar er en republik i Sydøstasien. Landet ligger ved Bengalske Havbugt og Andamanhavet med landegrænser til Bangladesh, Kina, Indien, Laos og Thailand. Landskabet består af bjergkæder, skov, dale, floddeltaer og højsletter.

Klimaet er varmt og tropisk med store mængder af nedbør (monsunregn).

Størstedelen af arbejdsstyrken er beskæftiget indenfor landbruget, der bidrager med omkring halvdelen af BNP. Landet er rigt på naturresurser, bl.a. mineraler, olie, tømmer (teak) og ædelsten. Dette udnyttes dog kun i ringe grad. Der er en stor produktion af opium i landet.

Myanmar er et af verdens fattigste lande. I 1989 blev landets officielle navn ændret fra Burma til Myanmar.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: