Bahrain er et kongedømme bestående af omkring 35 øer. Øgruppen ligger i Den Persiske Bugt, mellem Saudi-Arabien og Qatar. Øerne er lave, stenede og omgivet af koralrev. Størstedelen af landet er ørken.

Klimaet er tropisk og tørt med milde vintre og meget varme somre.

Tidligere var landbrug og perlefiskeri af stor betydning for landet. I dag er olie og naturgas dog de vigtigste naturresurser.

Bahrain har en høj levestandard og en stærk økonomi. Befolkningsfordelingen er meget skæv, idet mænd i den erhvervsaktive alder er stærkt overrepræsenterede. Det skyldes især importeret arbejdskraft fra Asien.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: