Somalia er en republik i Ø-Afrika. Landet ligger på Afrikas Horn ved Adenbugten og Det Indiske Ocean. Somalia grænser op til Djibouti, Etiopien og Kenya. Landskabet består mest af tørre sletter og plateauer. Mod N er der højland, skov og bjerge, i NØ er der buskstepper og ørken, og i S er der lavland og savanne. Koralrev ud for kysterne.

Klimaet er tropisk med begrænset nedbør.

En stor del af befolkningen er nomader, som lever af selvforsyningslandbrug og husdyrhold. Landet har uudnyttede forekomster af salt, tin, zink, jern, kobber, mangan, uran og naturgas.

Somalia var britisk koloni frem til 1960, og landet er et af verdens fattigste. Oversvømmelser, tørke, sult, konflikter, uro og borgerkrig hærger fortsat landet.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: