Mauritius ligger i Det Indiske Ocean Ø for Madagaskar. Østaten består af øerne Mauritius og Rodrigues samt de to øgrupper Aqaleqa og St. Brandon. Over 90 % af befolkningen bor på Mauritius. Mauritius er en vulkanø med et stort centralt plateau omgivet af en kystslette. Øerne er frodige med koralrev og flere unikke plante- og dyrearter.

Klimaet er tropisk med en tør og varm periode og en våd og hed periode. Cykloner forekommer jævnligt.

Tidligere var sukkerproduktion bærende for økonomien. I dag er turisme og industri de vigtigste indtægtskilder.

Mauritius var tidligere både hollandsk, fransk og engelsk koloni, men blev selvstændigt i 1968. Republikken blev oprettet i 1992.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: