Mali er en republik i V-Afrika. Landskabet består af sandstensplateauer og ørken (Sahara) i N, lavland og lave plateauer med buskstepper, floddale, sumpe og savanne centralt i landet og i S. Lavlandet gennemskæres floderne, Niger og Senegal.

I N er der subtropisk græssteppe og ørken. Mod S er der tropisk savanne.

Størstedelen af befolkningen er beskæftiget inden for landbruget. Der dyrkes bomuld til eksport og maniok, hirse, durra og majs til selvforsyning. Stort husdyrhold, og betydeligt fiskeri i de to floder. Der produceres elektricitet vha. vandkraft. Landets øvrige naturresurser udnyttes kun i mindre grad.

Mali var fransk koloni fra 1850-1960. Landet er meget fattigt og afhængigt af økonomisk bistand, især fra Frankrig.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: