Libyen er en republik i N-Afrika. Landet har kyst ud mod Middelhavet og landegrænser til Tunesien, Algeriet, Niger, Tchad, Sudan og Egypten. Størstedelen af befolkning lever i N ved kysten, hvor jorden er mest frugtbar. Resten af landet mod S er ørken, plateauer, tørre floddale, oaser og bjerge.

I N er der subtropisk vinterregn. I resten af landet er der subtropisk busksteppe og ørken med ekstremt store temperatursvingninger.

Udvinding og eksport af olie er bærende for Libyens økonomi. Derudover er udvinding af naturgas. Landbrug i kystområderne ved Middelhavet. Ferskvand føres fra Saharas undergrund til kysten.

Italiensk koloni frem til 1951. Borgerkrig og efterfølgende politisk uro 2011 siden 2011.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: