Kenya er en republik i Ø-Afrika. De centrale og vestlige dele af landet er et bjergrigt, vulkansk højland, der gennemskæres af Rift Valley. I NØ er der ørken og busksteppe, ved kysten er der sumpet lavland. I N ligger Turkanasøen, og i V ligger Victoriasøen.

Klimaet er tropisk i lavlandet og mere tempereret i højlandet. Perioder med tørke forekommer i de østlige dele af landet.

Landbruget beskæftiger ca. 3/4 af arbejdsstyrken. Der dyrkes bl.a. majs, kaffe, te, bønner, korn, bomuld og sisal. Foruden landbrugsjord har Kenya få naturresurser. Vandkraft dækker en mindre del af energibehovet.

Kenya var tidligere en del af Britisk Ø-Afrika. Landet blev selvstændigt i 1963. På trods af økonomisk vækst lever ca. 50 % af Kenyas befolkning under fattigdomsgrænsen.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: