Kap Verde er en republik og øgruppe i Atlanterhavet ud for V-Afrikas kyst. Landet omfatter omkring 20 øer omgivet af klippeskær og en række små holme. Øerne er vulkanske med tør buskvegetation og spredte træer.

Klimaet er tropisk med begrænset nedbør fra juli-oktober. Nordøstpassaten præger klimaet. Vulkanudbrud og længere perioder med tørke forekommer.

Landet har få naturresurser og stor mangel på ferskvand. Regeringen støtter skovplantning og anlægning af dæmninger og terrasser. De vigtigste eksportvarer er bananer, tun og hummere.

Kap Verde var tidligere en portugisisk koloni. Landet blev selvstændigt i 1975. Øerne er afhængige af økonomisk støtte.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: