Congo (Republikken) er en republik i det vestlige Centralafrika. Landet ligger ud mod Atlanterhavet. De centrale dele består af et lavt plateau og sumpede floddale. Området langs Congofloden er især sumpe og regnskov omgivet af højdedrag og bjergkæder med savanne. Der er en bred kystslette i SV.

Klimaet er tropisk med en kort tørtid i juni-august.

Udvinding og eksport af olie er bærende for landets økonomi. Tømmer er også en meget stor eksportvare. Landbruget beskæftiger størstedelen af den erhvervsaktive befolkning.

Tidligere var Congo (Republikken) en fransk koloni, under navnet Fransk Congo. Selvstændighed i 1960.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: