Den Centralafrikanske Republik ligger midt i Afrika. Landet er en indlandsstat med grænser til Tchad, Sudan, Sydsudan, Congo (Demokratisk), Congo (Republikken) og Cameroun. Landskabet består af højsletter og bjerge med savanne i N og tæt regnskov i S.

Klimaet er tropisk.

Landets vigtigste naturresurser er diamanter og guld. Der er også store uudnyttede forekomster af uran og et stort potentiale for vandkraft. Land- og skovbrug er bærende for økonomien i landet.

Fransk koloni frem til 1960. Den Centralafrikanske republik modtager økonomisk bistand og er et af de fattigste og mindst udviklede lande i Afrika. Republikken plages af politisk uro og brud på menneskerettighederne.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: