Afrika

Afrika

Indtil midten af 1900-tallet var de fleste afrikanske lande europæiske kolonier. Grænserne gik på tværs af sprog, religion og stammeområder. Mange grænser er nu årsag til konflikter og krige.
Landene er præget af stor befolkningstilvækst, fattigdom og arbejdsløshed. Afrika har store rigdomme af olie og mineraler. De udnyttes for det meste af vestlige og kinesiske firmaer.