Verdens lande

Der findes ialt 193 selvstændige stater, som alle er anerkendte medlemmer af FN. Desuden findes 13 stater, der ikke er anerkendt af FN som selvstændige. Vatikanstaten har dog en særlig status som observatør i FN.
GeoTemas leksikon over Verdens lande rummer korte beskrivelser og statistik for de enkelte lande. Man kan finde oplysninger om hvert land ved enten at klikke på det på verdenskortet eller benytte listen i menuen.
GeoTemas leksikon en inddelt efter verdensdele. De statistiske oplysninger stammer især fra CIAs World Factbook og fra forskellige FN-databaser, Verdensbanken, Eurostat samt U.S. Bureau of Census.

Vælg verdensdel

Nordamerika
Mellemamerika
Sydamerika
Europa
Afrika
Asien
Oceanien
test