Infrastruktur

Et lands infrastruktur omfatter alle former for transport- og kommunikationssystemer. Veje, jernbaner, havne, flyruter, lyslederkabler, mobilmaster osv. Man kan også tale om den sociale infrastruktur, f.eks. uddannelses-, sundheds- og socialsystemer.

Her demonstreres landenes infrastruktur med tre indikatorer: antallet af internetbrugere, mobilabonnenter og personbiler i forhold 1.000 indbyggere. I CIA World Factbook l kan du finde flere og mere detaljerede data om landenes infrastruktur.