Erhverv og økonomi

Erhvervsstrukturen i et land fortæller ikke blot om fordelingen mellem erhvervene men også om landets økonomiske placering mellem andre lande. Geotemas statistikker rangordner Verdens lande, bl.a. i forhold til andelen af erhvervsaktive i de forskellige erhvervsgrupper.

En høj grad af primære erhverv er en indikator på lav teknologisk udvikling, mens omvendt en høj grad af tertiære erhverv er indikator på et højt teknologisk stadie.