Befolkning og sundhed

Tabellerne viser nogle af de vigtigste data om landenes befolknings- og sundhedsforhold. Landets befolkningstal ændres ved fødsler, dødsfald og migrationer, dvs. folk som flytter til eller fra landet. Spædbørnsdødeligheden og den forventede levetid afspejler landets sundhedsforhold,

Adgang til rent vand og gode fødevarer viser sig også i sundhedsstatistikkerne.

 HDI-index er et mål for befolkningens generelle velfærd.

 I CIA World Factbook kan du finde flere og mere detaljerede data om landenes befolkning og sundhed.